2e graad BSO verzorging – voeding

BSO verzorging – voeding

Waarom kiezen voor verzorging in Atlas atheneum:
·       dynamische leerkrachten
·       verdraagzaamheid
·       creativiteit
·       begeleiding op maat
·       een school in een groene (open) ruimte

Zorgen voor de allerkleinsten, spelletjes organiseren voor kinderen van 0 tot 6 jaar tijdens een periode van werkplekleren in Frankrijk. Ouderen verwennen op stage of tijdens een evenement … het kan allemaal op onze school!

Getuigenissen van 2 ex-leerlingen

Jill Sanders “Ik heb echt genoten van mijn opleiding. De verschillende stages (…) en vooral de buitenlandse stage zullen me altijd bijblijven. Mijn zelfvertrouwen kreeg er een enorme boost. De leerkrachten hebben me ervan overtuigd dat ik verpleegkunde aankon en dat blijkt nu inderdaad. Zonder hun aanmoediging had ik de stap nooit durven zetten.”

Ymke Desmet (verpleegkundige): “ Door de stage-ervaringen tijdens mijn opleiding Verzorging in het Atlas atheneum Gistel wist ik dat ik hierin verder wou. Ik ging de uitdaging aan en na mijn zesde jaar Verzorging volgde ik verpleegkunde. Ondertussen studeerde ik af en ben ik elke dag opnieuw blij dat ik andere mensen kan helpen. Het geeft me een goed gevoel! Het is ook een opleiding die werkzekerheid biedt, want zorgende handen zullen altijd broodnodig zijn.”

 

Mogelijkheden na het zesde jaar

Na het zesde jaar ben je verzorgende en heb je een getuigschrift op zak. Je kunt dan tewerkgesteld worden in de thuiszorg en in woon- en zorgcentra.

Het biedt je eveneens de mogelijkheid om over te stappen tot volgende specialisatiejaren:

1)     7de  Specialisatiejaar ‘Kinderzorg’

Na het 7de jaar kinderzorg heb je een diploma en kun je als kinderverzorgende tewerkgesteld worden in kinderdagverblijven, kleuterklassen en voor- en naschoolse opvang.  Je kunt verder studeren in TSO, 4de graad verpleegkunde en het hoger onderwijs.

2)     7de Specialisatiejaar ‘Thuis- en bejaardenzorg’

Na het 7de jaar thuis- en bejaardenzorg heb je een diploma en kun je  als zorgkundige tewerkgesteld worden in de woon- zorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en de thuiszorg. Je kunt verder studeren in TSO, 4de graad verpleegkunde en het hoger onderwijs.

3)     Organisatie – Assistentie

 

4)     Vierde graad verpleegkunde

Derde en vierde jaar BSO Verzorging – Voeding

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig. Starten kun je na elke basisoptie van het tweede leerjaar.

Wie ervoor kiest om een  beroepsopleiding verzorging te volgen, kiest ervoor om hulpbehoevende mensen te helpen en te verzorgen. Het gaat om zieken, personen met een beperking en oudere mensen, maar ook om baby’s en kinderen.
Je leert veel over huishouding: gezonde, evenwichtige en eenvoudige maaltijden bereiden; een woning onderhouden; kleding en ander textiel onderhouden. Je leert over sociale relaties en krijgt een basiskennis over ziekenzorg.

Je krijgt weinig algemeen vormende vakken. De klemtoon ligt eerder op de praktijk. Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben. Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen…
Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO en de basis van dieetleer.

Deze richting biedt een waaier aan mogelijkheden naar werkgelegenheid toe. Je leert er omgaan met jonge en oudere zorgvragers op verschillende gebieden. Zo leer je hen verzorgen, worden allerlei huishoudelijke taken bijgebracht en word je opgeleid in het bieden van pedagogische ondersteuning. Na een zevende specialisatiejaar ben je volledig klaar om te starten in de arbeidswereld.

 

Lessentabel 3e en 4e jaar BSO verzorging – voeding

3e

4e

Frans

2

2

Godsdienst/Niet confessionele zedenleer

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken (PAV)

6

6

Theorie Huishoudkunde-gezinstechnieken

6

6

Theorie Huishoudkunde-voeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

2

Praktijk Huishoudkunde-gezinstechnieken

5

5

Praktijk Huishoudkunde-voeding

6

6

Laatste nieuws