3e graad TSO Lichamelijke Opvoeding en Sport

5e en 6e jaar TSO Lichamelijke opvoeding en sport

Logische vooropleidingen zijn de 2de graad TSO Lichamelijke opvoeding en sport, Topsport of ASO Sportwetenschappen.

Deze studierichting wil geen specialisatie zijn in één bepaalde sporttak, maar laat je kennismaken met een ruim toepassingsgebied binnen de lichamelijke opvoeding en sport. Zo komen verschillende sporttakken (atletiek, balsporten, toestelturnen, zwemmen, verdedigingssporten, …) alsook ritmiek en expressie (dans) aan bod.

Het globale studiepakket van Lichamelijke opvoeding en sport is theoretisch-wetenschappelijk. Het lespakket sport bestaat uit 6u sport, 6u keuze sport, 4u theorie en 4 complementaire uren door de school zelf in te vullen. Je krijgt niet alleen dubbel zoveel lestijden sport, maar de gestelde eisen zijn ook zwaarder. Je sportieve aanleg weegt in deze richting zwaarder door dan in Sportwetenschappen (ASO).

Je moet over een goede fysieke conditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren voor disciplines waar je iets minder aanleg voor hebt. De klemtoon ligt op het sporttechnische, maar er is ook aandacht voor het beleven van beweging, de bewegingscultuur van de vrije tijd, fair play, samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen.

Theoretische vakken ondersteunen de praktijk van de sport, het inzicht in gezondheids- en trainingsprincipes, een verantwoorde spelorganisatie, het leidinggeven en omgaan met groepen.

In het 5e jaar wordt er 2u anatomie gegeven, 1u trainingsleer en 1u sport en maatschappij. In het 6e jaar wordt anatomie vervangen door 2u fysiologie. Trainingsleer en sport en maatschappij blijven hetzelfde. Als complementaire vakken werd geopteerd voor sportspecifiek en reddend zwemmen.

De leerlingen van het 6e jaar moeten ook een GIP (geïntegreerde proef) maken. Gedurende het ganse schooljaar wordt hieraan gewerkt, om uiteindelijk het afgewerkte product te verdedigen, tegenover een jury, op het einde van het schooljaar. Ook de leerlingenstage maakt een belangrijk deel uit van het laatste jaar. De leerlingen van het 6e jaar moeten verplicht een leerlingenstage doen van 2 weken. Ze mogen zelf kiezen of ze stage lopen in een kleuter- of een basisschool, in een fitness, in een sportwinkel, op een sportdienst, bij de politie,…

In samenwerking met VTS (Vlaamse Trainersschool) van BLOSO wordt de cursus Initiator Algemeen Gedeelte aangeboden op school. Tegelijkertijd kunnen de leerlingen van de sportrichting ook het diploma Helper van het Rode Kruis behalen.

De leerlingen van de 3e graad Lichamelijke opvoeding en sport worden ook ingeschakeld als begeleiders bij SVS-activiteiten voor de leerlingen van het basisonderwijs.

Elke leerling dient 6u keuzesport te kiezen: een blok van 4u en een blok van 2u. In het Atlas Atheneum kan je kiezen uit: voetbal, volleybal, fitness, terugslagsporten en wielrennen.

Extra trainingen kunnen bijkomende kosten geven.

Je bent verplicht tot deelname aan de sportstage in mei, uitstappen en SVS competities.

Wielrennen

Eén van de keuzesporten is wielrennen. Samen met jouw wielerclub maken we een programma op die in het schooljaar wordt afgewerkt. Zo krijg je 6u per week extra training. Misschien net dat beetje dat je nodig hebt om prestaties te leveren. Onze lesgeefster is Grace Verbeke, ex-winnares van de Ronde Van Vlaanderen, ex-Belgisch kampioene tijdrijden, Belgisch kampioene Beach Race.

Meer info over wielrennen in Atlas atheneum? Download hier de flyer.

 

Lessentabel

Lessentabel 5e en 6e jaar TSO LO-Sport

5e

6e

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst/Niet Confessionele Zedenleer

2

2

Nederlands

3

3

Wiskunde

2

2

Theorie Sport: toegepaste biomechanica, anatomie, junior helper, theoretische achtergrond van de verschillende sportdisciplines

10

6

Praktijk Sport: balsporten, turnen/dans, atletiek, zwemmen, 6u keuzesporten (volleybal, voetbal, wielrennen, terugslagsporten, multimoves, basketbal*)

*onder voorbehoud

12

12

Stage sport / GIP

2

Toegepaste Economie

3

* in het 6e jaar kan je in het vak Sport en maatschappij een attest Initiator behalen van de VTS (Vlaamse Trainerschool)

Laatste nieuws