Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding

Wij dragen de zorg op maat voor uw zoon of dochter hoog in het vaandel. Diverse projecten en initiatieven worden ieder jaar genomen om uw kind een aangename schooltijd te bezorgen:

1. Eerste schooldag

Op de eerste schooldag worden de eerstejaars specifiek onthaald. Ze leren elkaar kennen door middel van diverse activiteiten. Vanaf 1 september krijgt elke leerling uit het eerste jaar een “buddy” toegewezen. Dit is een medeleerling (5e of 6e jaar) bij wie hij/zij terecht kan: om problemen te melden of om bijkomende informatie over de school.

2. Leren Leren

De overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs is vaak niet evident.

Maximum één lesuur per week krijgen de leerlingen in de 1e graad op Atlas “leren leren”. Hiermee worden de leerlingen extra ondersteund en krijgen ze methodieken aangeleerd om de diverse vakken goed te kunnen verwerken.  Een dagdagelijkse ‘leren leren’-hulp wordt geboden door de vakleraren.

3. Cel leerlingenbegeleiding

We zijn een relatief beperkte school qua leerlingenaantal. De opvoeders (leerlingensecretariaat) staan klaar voor opvang bij problemen en staan open voor gesprek. Waar nodig, geven we ondersteuning op maat.

Deze opvoeders zorgen er ook voor dat – indien nodig – een individueel handelingsplan wordt opgesteld, in samenspraak met ouders en leerling(e), voor zaken als ADHD, dyslexie, dysorthografie, dyspraxie, ADD, …

4. Het leerkrachtenteam

Alle leerkrachten en de klastitularis in het bijzonder bieden een luisterend oor. Bij specifieke problemen of aandachtspunten signaleren ze dit bij de cel leerlingenbegeleiding en de directie.

Laatste nieuws